Architectuur verdraagt geen onverschilligheid

19-09-2019van de Werve

Architect Jan Thomaes over "van de Werve"

Bij Alta Build kiezen we resoluut voor inspirerende architectuur. Daarvoor doen we een beroep op architecten die eenzelfde visie delen. Voor ons project ‘van de Werve’ in de Antwerpse Moonsstraat werken we samen met DMT Architecten. Een gesprek met Jan Thomaes over zijn visie op architectuur en de samenwerking met Alta Build.

“Het werkveld van DMT architecten is niet onder één noemer te vatten,” vertelt Jan Thomaes ons meteen. “Omwille van de diversiteit van de projecten: zowel restauratie als renovatie en nieuwbouw, van vrij grote projecten voor de overheid tot beperkte interventies voor de privé-opdrachtgever.”

Conflictmodel

Dat architectuur en de intrinsieke waarde ervan zich niet beperkt tot het gebouw zelf, blijkt uit Jan Thomaes’ visie op architectuur. “De architect organiseert ruimte. Hij/zij is verantwoordelijk om de mogelijkheden van een interessante omgeving te onderzoeken en te realiseren.” Zijn inspiratie vindt Jan Thomaes in “landschappen en de gebouwde omgeving, in dorpen en (groot)steden. Daar waar ritme, reliëf, samenhang en hiërarchie een vanzelfsprekend conflictmodel vormen. Rustige anonimiteit vormt meestal geen nadeel, nadrukkelijke originaliteit daarentegen is dat des te meer. Een gebrekkige uitwerking van een bouwproject kan diverse redenen hebben, maar het onzorgvuldig denken vanaf de ontwerpfase is meestal te herleiden tot onkunde of erger: onverschilligheid. Architectuur verdraagt geen onverschilligheid.”

van de Werve

Bijna 10 jaar na het gefaseerde bouwproject Zuidervelodroom ontwerpt DMT architecten nu voor Alta Build het sluitstuk van dit omvangrijke stadsontwikkelingsproject onder de naam ‘van de Werve’. Het concept project zorgt ervoor dat een ruimtelijk volwaardige maar privatieve autovrije straat ontstaat, met 15 woningen en 23 appartementen. Hoe beleeft DMT Architecten de samenwerking met Alta Build? Jan Thomaes: “Alta Build zoekt in zijn projecten de nieuwe bouwtendensen op, maar verwacht niet die formele nadrukkelijkheid, en zet des te meer in op zorgvuldig ontwikkelde ruimtesamenstellingen in functie van een economisch haalbare en comfortabele woonomgeving. Dat is ook wat ons als architectenbureau aanspreekt.” Ook op het vlak van Bijna Energie Neutraal bouwen, delen DMT architecten en Alta Build eenzelfde visie, bevestigt Jan: “Het energie neutraal bouwen is een evidente betrachting geworden. Voor architecten zal de ‘kwalitatieve compactheid’ de allereerste doelstelling worden. DMT architecten heeft zich van bij zijn ontstaan in die zin duidelijk geprofileerd, maar ook de ontwikkelingsprojecten van Alta Build hebben bewezen die bezorgdheid te delen.”

Deel dit bericht op sociale media