slider afbeelding

Wij bouwen op plaatsen waar we zelf willen wonen

Wij bouwen

Uw projectgrond of afbraakpand wordt maximaal gewaardeerd als u samenwerkt met een betrouwbare partner. Verkoop dus niet zomaar aan de eerste de beste, maar onderzoek samen met ons of er misschien meer in zit.

Wij ontwikkelen en bouwen al sinds 2000 inspirerende woonprojecten in groot Antwerpen. Al onze projecten zijn een meerwaarde voor de buurt. We zijn op zoek naar goed gelegen locaties voor eengezinswoningen en appartementen, liefst zo centraal mogelijk gelegen.

Als u voor uw projectgrond met ons wil werken, kan u via de website het eerste contact leggen. Wij reageren per kerende. Ook tipgevers zijn welkom, wij voorzien een passende beloning.

Stap 1:
Haalbaarheidsstudie

De waarde van een grond wordt bepaald door wat er mag op gebouwd worden. Jammer genoeg is dat in ons land niet altijd onmiddellijk uit de bouwvoorschriften af te leiden.

Als uw projectgrond ons interesseert, maken we op onze kosten een haalbaarheidsstudie. Dit verplicht u tot niets. De studie bevat een door een architect uitgewerkte volumeschets, die we aftoetsen bij de dienst Omgeving van de gemeente. Hierdoor kunnen we een realistische inschatting maken van de waarde van uw projecteigendom.

Stap 2:
Overeenkomst

Als we het eens zijn over de waarde van uw eigendom, zijn er verschillende vormen van samenwerking mogelijk: een gewone verkoop, een recht van opstal of een zogenaamde ruil, waarbij u geheel of gedeeltelijk in appartementen betaald wordt.

Alle afspraken worden duidelijk op papier gezet. De onderhandse overeenkomst wordt opgesteld door uw eigen notaris, volgens de afspraken die we mondeling maakten. De tussenkomst van uw notaris is ook zeer belangrijk als er meer dan één eigenaar is.

Stap 3:
Bekomen vergunning

Samen met ons architectenbureau voeren we met de vergunnende overheid een dialoog. We willen immers geen tijd verliezen omdat de vergunning door een detail zou geweigerd worden.

Wij dragen alle kosten van landmeter, architect, ingenieur en andere deskundigen die nodig zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Als er door derden beroep aangetekend wordt, betalen we de advocaat die het project verdedigt.

Wij dragen al deze kosten voor eigen rekening, de verkoper betaalt niets.

Tijdens deze procedure houden we de verkoper voortdurend op de hoogte van de ondernomen stappen.

Stap 4:
Notariële akte

Eenmaal de omgevingsvergunning bekomen, doet de notaris het nodige opzoekingswerk zodat de akte kan verleden worden binnen de overeengekomen termijn.

De notaris heeft onder andere de verplichting er op toe te zien dat er geen fiscale en andere schulden de verkoop kunnen belasten. In het geval van een overeenkomst met recht van opstal of ruil ziet hij er ook op toe dat de nodige financiële borgen gesteld worden en dat u geen verplichtingen van de bouwpromotor op u neemt.

De betaling zelf gebeurt op de derdenrekening van de notaris. In het geval er meerdere verkopers zijn, zorgt hij ook voor de juiste verdeling.

Heeft u een projectgrond of afbraakpand? Bezorg de info aan onze zaakvoerder.

Ik heb de disclaimer en het privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij te contacteren.